กลุ่มผู้ใช้ / ขอบเขตของโครงงาน

กลุ่มผู้ใช้

  1. นักเรียน
  2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

ขอบเขตของโครงงาน

การจัดห้องเรียนบนเว็บ “Share for Education”  โดยใช้โปรแกรม Discuz  ในการพัฒนาเว็บบอร์ดเพื่อการศึกษา เป็นการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่  เปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนร่วมเป็นสมาชิก สามารถเข้ามาใช้ระบบนี้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การมอบหมายงาน การแสดงความคิดเห็น  โปรแกรม Discuz  สามารถรองรับการจัดการเรียนรู้ได้ทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ  โดยสมาชิกสามารถเลือกห้อง และโซน ที่ต้องการใช้งานเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ตามความต้องการ

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: