ความเป็นมาและความสำคัญของโครงงาน

ความเป็นมาและความสำคัญของโครงงาน

ในสภาพสังคมปัจจุบัน  นักเรียนส่วนใหญ่มักจะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในทางในทางที่       ไม่เหมาะสม เช่น   ติดเกมออนไลน์  ใช้แคมฟรอก   โพสต์  ข้อความและรูปภาพในเรื่องไร้สาระ  ทำให้นักเรียนสนใจการเรียนน้อยลง   ไม่รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์   ซึ่งสิ่งเหล่านี้นับเป็นปัญหาใหญ่สำหรับ  ครู  ผู้ปกครองและโรงเรียน  ที่กำลังหาทางออกในการแก้ปัญหาเหล่านี้ให้กับเยาวชน

หลายคนอาจจะยังไม่ได้ว่ามองบรรยากาศในชั้นเรียนมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมความสนใจใคร่รู้ใคร่เรียนให้แก่ผู้เรียน ชั้นเรียนที่มีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ความเห็นอกเห็นใจ  และความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันและกัน ย่อมเป็นแรงจูงใจภายนอกที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรักการเรียน รักการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน  และช่วยปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม พฤติกรรมอันดีงามให้แก่นักเรียน

โครงงานนี้  เป็นการจัดบรรยากาศของห้องเรียนรูปแบบใหม่ ห้องเรียนที่อยู่บนโลกออนไลน์ เป็นห้องเรียนในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่คิดว่าห้องเรียนไม่จำเป็นต้องเป็นห้องสี่เหลี่ยมและ ทุกคนไม่จำเป็นต้องมารวมอยู่ในที่เดียวกัน  เป็นการพัฒนาเว็บเพื่อการศึกษาเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศของห้องเรียน  สร้างรูปแบบการจัดการเรียนการสอนใหม่ให้กับครู ทำให้สามารถควบคุมห้องเรียนได้ง่ายขึ้น กระตุ้นความสนใจของนักเรียน  และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและกันบนโลกออนไลน์  นับเป็นการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: