บรรณานุกรม

บรรณานุกรม

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน.  กรุงเทพฯ:  ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 2552

http://socialscience.igetweb.com.  กันยายน 2553.

http://th.wikipedia.org.  กันยายน 2553.

http://th.wikipedia.org.  ตุลาคม  2553

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: