วิธีดำเนินการและอุปกรณ์

วิธีดำเนินการและอุปกรณ์

การจัดห้องเรียนบนเว็บ “Share for Education”  โดยใช้โปรแกรม Discuz ในการพัฒนาเว็บบอร์ดเพื่อการศึกษา ในครั้งนี้  มีขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน  คือ

ศึกษาและรวบรวมข้อมูลความรู้ เกี่ยวกับ

  1. หลักการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน
  2. หลักการออกแบบเว็บไซต์
  3. การใช้งาน CMS
  4. หลักการสร้างเว็บบอร์ด
  5. ซอฟต์แวร์ เกี่ยวกับเว็บบอร์ด
  6. ศึกษาการทำงานของ Discuz

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

  1. เลือกเว็บบอร์ดที่ต้องการ  โดยเลือกใช้ Discuz
  2. จัดอบรมพิเศษเพิ่มเติมให้กับเพื่อนๆที่สนใจ
  3. เพื่อนๆ ศึกษาความรู้เพิ่มเติมจาก  http://www.discuzthai.com/forum.php
  4. พัฒนาเว็บเพื่อเป็นสื่อการศึกษา สำหรับใช้ในโรงเรียน

6.   นำสื่อการศึกษาที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว  นำเสนอต่อครูผู้สอนและนักเรียนร่วมสมัครสมาชิกและร่วมทดลองใช้เว็บบอร์ด

5.  นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงให้ครบถ้วนสมบูรณ์

6.  สอบถามความคิดเห็นจากสมาชิก  โดยใช้แบบประเมินความคิดเห็นมา

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: