แบบประเมินความคิดเห็น

เรื่อง  การจัดห้องเรียนบนเว็บ “Share for Education”  โดยใช้โปรแกรม Discuz

ในการพัฒนาเว็บบอร์ดเพื่อการศึกษา

คำชี้แจง ให้พิจารณาข้อความแต่ละข้อให้เข้าใจ  แล้วทำเครื่องหมาย  P ลงในช่องที่เห็นว่า

ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด  ระดับความคิดเห็นแบ่งออกเป็น 5  ระดับ  คือ

5 หมายถึง  เห็นด้วยระดับมากที่สุด

4 หมายถึง  เห็นด้วยระดับมาก

3 หมายถึง เห็นด้วยระดับปานกลาง

2 หมายถึง  เห็นด้วยระดับน้อย

1 หมายถึง  เห็นด้วยระดับน้อยที่สุด

Download

แบบประเมินความคิดเห็น


แบบประเมินความคิดเห็น

แบบประเมินความคิดเห็น


 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: